środa, 6 maja 2015

,,ZDOBĄDŹ SIŁY NA ZMIANĘ ŻYCIA,,- NOTKER WOLF OSB

Notker Wolf Osb jest opatem prymasem zakonu Benedyktynów w Rzymie. Wspólnota zakonna, której jest najwyższym rangą przedstawicielem skupia ponad osiemset klasztorów i opactw na całym świecie. Podróżując po kontynentach i rozmawiając z ludźmi różnych narodowości dokonuje wielu ciekawych spostrzeżeń, którymi dzieli się za pośrednictwem książek.

Źródło zdjęcia https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Poradniki/Wychowanie-i-psychologia/Zdobadz-sily-na-zmiane-zycia

Najnowszą książkę pt.,,Zdobądź siły na zmianę życia,, poświęcił rozważaniom na temat wolności. We współczesnym świecie o wolność walczą ludzie nawet w krajach, w których nikt by tego nie oczekiwał np. w Libii, Egipcie czy Syrii. Ryzykując swoje życie wychodzą na ulice i domagają się wolności oraz poszanowania godności. Gwarantem wolności może być tylko wszechstronna edukacja, która połączy wolność jednostki i całego społeczeństwa. Ludzie powinni wspólnie mierzyć się z wyzwaniami, podejmować zadania i starać się realizować je po to, by dokonać czegoś dobrego. Wolność to dialog i akceptacja różnorodności.

Notker Wolf Osb swoją koncepcję wolności częściowo zainspirował tradycją monastycyzmu świętego Benedykta. Mnisi uważają, że wolność i posłuszeństwo nie wykluczają się. Wolność polega na wybieraniu dobra i urzeczywistniania go. Pragnieniu posiadania dóbr materialnych święty Benedykt przeciwstawiał ubóstwo, przeżywaniu rozkoszy cielesnych-wstrzemięźliwość, żądzy władzy-posługiwanie sobie. Człowiek może mieć poczucie spełnionego życia jeśli nabierze dystansu do rzeczy i dostrzeże autentyczne wartości oraz wykaże się uwagą, czujnością i życzliwością dla drugiego człowieka.

,,Życie w klasztorze nauczyło mnie, że zawsze jestem na tyle wolny, aby mieć czas dla innych. Nie ogranicza to mojej wolności, wręcz przeciwnie. Czas jest dla mnie bezpośrednim wymiarem ludzkiej osoby, mnie samego, ale przede wszystkim moim bliźnim. Czas to czas poświęcony innym. Jeżeli inni ludzie mnie potrzebują, mogę zostawić wszystko, choćby nie wiem jak było to pilne. Jeżeli będzie działała we mnie miłość, podaruje mi ona potrzebny czas,,

Opat wskazuje na załamanie się dawnych struktur masowych Kościołów, choć wielu chrześcijan w Europie nie chce tego jeszcze dostrzec. Europejscy chrześcijanie mogą się wiele nauczyć od współbraci z innych kontynentów i podaje przykłady odważnych sióstr, które tuż obok slumsów w Salvadorze założyły klasztor kontemplacyjny i uruchomiły tam różne projekty społeczne, a dzięki temu część lokalnej młodzieży uchroniły od zejścia na drogę przestępstwa. W zagrożonym wojną domową Togo braciszkowie pomagają najbiedniejszym-sierotom po zmarłych na AIDS.

Orędziem przebaczenia jest dla mnie przytoczona przez autora historia życia siostry Bertwiny, która będąc młodą zakonnicą posługiwała w Korei Północnej, gdzie została aresztowana przez komunistów w latach pięćdziesiątych i przez około 5 lat przetrzymywano ją w więzieniu, a następnie w obozie pracy. Wiele jej współtowarzyszek zmarło z głodu, zimna i tortur, ale ona przeżyła i zaraz po uwolnieniu wraz z innymi siostrami założyła nowy dom zakonny w Korei Południowej.
Wybaczyła swoim oprawcom i uwolniła się od gniewu.

Wolność to szeroki temat i można o nim pisać bez końca, ale z pewnością wymaga od człowieka odpowiedzialności, dystansu do samego siebie i wewnętrznego spokoju.
Notker Wolf Osb napisał książkę o prawdziwej wolności i kto choć raz jej posmakował, wciąż będzie odczuwał jej głód.
Za możliwość przeczytania książki dziękuję Wydawnictwu Świętego Wojciecha.


Tytuł Zdobądź siły na zmianę życia
Autor Notker Wolf
Liczba stron: 272
Wymiary: 110x165 mm
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7516-774-0
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka
Cyt. str. 112