sobota, 12 grudnia 2015

,,WĘDRÓWKI I MYŚLI PORUCZNIKA STUKUŁKI"- OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Uczestnicy spotkania

3.12.2015 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum Literatury przy rynku Starego Miasta w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego na dokończenie minipowieści Leopolda Tyrmanda: ,,Wędrówki i myśli porucznika Stukułki".

Zgromadzonych gości powitał gospodarz miejsca – dr. Jarosław Klejnocki.
Dorota Malinowska-Grupińska, reprezentująca wydawnictwo MG, opowiedziała o założeniach i przebiegu konkursu.
Przewodniczący jury – dr. Tomasz Makowski ogłosił werdykt: 
Jury przyznało tylko nagrodę główną, która przypadła dwóm współautorkom pracy: Monice Dyrlicy oraz Dagmarze Klejn.
Członek jury, Piotr Januszewicz, opowiedział zgromadzonym gościom, że poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Jury zgodnie uznało pracę dwóch Autorek za najlepszą, jednak już przy ewentualnym wyróżnieniu zdania były bardzo podzielone. Dlatego też jury zdecydowało się nie przyznawać żadnego wyróżnienia.

Wyróżnione Autorki, które były obecne na sali, przyznały się, że nigdy wcześniej się nie spotkały, choć znały swoją twórczość, ponieważ obie są blogerkami literackimi i od lat przyjaźnią się internetowo.

SLIDER_wedrowki stukulki
Źródło

Wydawnictwo MG planuje wydać uzupełnione ,,Wędrówki i myśli porucznika Stukułki,, Leopolda Tyrmanda na Warszawskie Targi Książki.

Lubicie prozę Leopolda Tyrmanda? Jakie książki polecacie?